cover web
cover web2
previous arrow
next arrow

บริการของ "Doctor Mild Clinic"

Doctor Mild Clinic

Doctor Mild Clinic เป็นศูนย์เลเซอร์ผิวพรรณความงามและศัลยกรรมตกแต่งครบวงจรซึ่งได้รับการดูแลภายใต้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งยังคัดสรรเฉพาะเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่ล่าสุด และมีความปลอดภัยสูง ได้รับการรับรองจาก U.S.FDA องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ด้วยมาตรฐานสูงสุดในการรักษา เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก ดังนั้นผู้เข้ารับบริการทุกท่านจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเป็นแพทย์เฉพาะทางที่สามารถให้คำปรึกษาปัญหาผิวพรรณรูปร่าง สัดส่วน และศัลยกรรมเพื่อความงามอย่างครบวงจร ให้บริการด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงและทันสมัย ทำให้ผู้เข้ารับบริการเห็นผลลัพธ์ในการรักษาอย่างชัดเจนและรวดเร็ว สร้างความประทับใจต่อผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างมาก

โปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคม 2565

Scroll to top